Як побудувати окружність

Окружність - двовимірна фігура, всі крапки якої рівновіддалені від деякої точки (центру кола).
Частина 1 з 2: Математичні властивості окружності

 1. 1

  Центр кола - це точка, що лежить всередині кола та рівновіддалена від усіх точок, що лежать на колі.

 2. 2

  Радіус кола - це відрізок, що з`єднує центр кола і будь-яку точку, що лежить на ній.

 3. 3

  Діаметр окружності - це відрізок, що з`єднує будь-які дві точки, що лежать на колі, і проходить через центр кола.
  • Діаметр завжди дорівнює двом радіусам. Якщо ви знаєте радіус, помножте його на 2, щоб отримати діаметр-якщо ви знаєте діаметр, розділіть його на 2, щоб отримати радіус.
  • Запам`ятайте, що відрізок, що з`єднує будь-які дві точки, що лежать на колі, але не проходить через центр кола, не є діаметром. Він називається хордою, яка завжди менше діаметра.

 4. 4

  Позначення окружності. Окружність позначається символом у вигляді кружка з крапкою посередині. Для позначення центру кола намалюйте її символ і поруч запишіть букву, що позначає центр кола.
  • Коло з центром в точці О позначається наступним чином:? О.

Частина 2 з 2: Побудова кола

 1. 1

  Рівняння кола має вигляд: (X - a) 2 + (y - b) 2 = r2, де «a» і «b» - координати центру кола (по осі Х і осі Y, відповідно) - «r» - радіус кола.

  • Як приклад розглянемо рівняння x2 + y2 = 16.

 2. 2

  Знайдіть центр кола. У рівнянні окружності центр задається постійними «a» і «b». Якщо вони відсутні (як у нашому прикладі), то вони рівні 0.
  • Рівняння в нашому прикладі можна переписати так: (х - 0) 2 + (у - 0) 2 = 16. Так як а = 0 і b = 0, то центр кола знаходиться в точці (0,0) (на початку координат) .

 3. 3

  Знайдіть радіус кола. Для цього вийміть корінь з числа, що стоїть за знаком рівності.
  • У нашому прикладі r = кв. корінь (16) = 4.

 4. 4

  Нанесіть радіус на координатну площину. Відзначте точки з координатами (0, r) - (0, -r) - (r, 0) - (-r, 0), де r - значення радіуса.
  • У нашому прикладі нанесіть точки з координатами (0,4) - (0, -4) - (4,0) - (-4,0).

 5. 5

  З`єднайте точки плавною кривою.